Goudprijs lager na uitspraken Fed, hoe nu verder?

De goudkoers ging vorige week omlaag, nadat de Federal Reserve haar voornemen bekendmaakte om de rente te verhogen. De centrale bank voorziet in 2023 een rente van 0,6%, wat impliceert dat er twee renteverhogingen aan zitten te komen. In maart stond er nog geen enkele renteverhoging op de zogeheten dot-plot, waarin de bestuursleden van de centrale bank hun verwachtingen voor de rente projecteren. Deze koerswijziging bracht een schokgolf teweeg in de financiële markten. De koersen van edelmetalen en cryptomunten gingen hard onderuit, terwijl ook aandelenmarkten in het rood doken.

Beleggers vrezen dat een krapper monetaire beleid een negatief effect zal hebben op de waarde van beleggingen. De grote winnaar was de Amerikaanse dollar, want die steeg fors ten opzichte van de meeste valuta. Een sterkere dollar is over het algemeen negatief voor goud en dat was ook vorige week het geval. De prijs van het edelmetaal zakte van €49.400 naar €47.800 per kilo, een koersdaling van ruim 3%. De zilverprijs daalde door het vooruitzicht van een renteverhoging van €735 naar €700 per kilo en leverde daarmee ongeveer 5% van haar waarde in. Ook de prijzen van platina en palladium gingen onderuit.

Gaat de Fed de rente verhogen?

De markt anticipeert dus op een renteverhoging door de Federal Reserve, maar het is nog maar de vraag of dat gaat gebeuren. Ook binnen het bestuur van de centrale bank is er zeker geen consensus over de renteverwachtingen. Als er een renteverhoging komt zal dat waarschijnlijk pas in 2023 gebeuren.

De reactie van beleggers over een mogelijke koerswijziging van de Federal Reserve lijkt dus wat overdreven. Zo heeft de centrale bank niets gezegd over mogelijke aanpassingen aan haar opkoopprogramma. Dat blijft gewoon doorlopen in een tempo van $120 miljard per maand, waardoor de balans nog verder zal toenemen. Onlangs passeerde het balanstotaal van de Fed al de $8 biljoen, bijna een verdubbeling sinds het begin van de coronacrisis.

Marktrente blijft laag

De enige verandering is dat de dot-plot van de Fed nu suggereert dat de rente ergens in 2023 weer gaat stijgen. Of dat gebeuren is nog maar zeer de vraag, want de rente laat de laatste maanden alweer een dalende trend zien. De rente op langlopende staatsobligaties stijgt niet verder, terwijl de rente op kortlopende leningen verder naar nul lijkt te dalen. Wat ook ondergesneeuwd bleef is dat de Federal Reserve vorige week twee belangrijke rentetarieven aanpaste. Ze verhoogde de rente op overtollige bankreserves (IOER) en reverse repo operaties (RRP) om te voorkomen dat de marktrente onder nul zakt.

De Federal Reserve suggereert dat ze ergens in 2023 de rente zal verhogen, terwijl ze op hetzelfde moment een aantal noodgrepen moet uitvoeren om te voorkomen dat de rente verder daalt. Ook benadrukte ze de laatste maanden steeds dat de hoge inflatie het gevolg is van tijdelijke factoren. Dat kan worden uitgelegd als excuus om de rente voorlopig toch niet te verhogen, zelfs niet nu de inflatie ruim boven de doelstelling van 2% ligt. Gezien deze ontwikkelingen maken we ons niet al teveel zorgen over een snelle renteverhoging.

Wat gaan de edelmetalen doen?

Een sterkere dollar en hogere rente zijn in theorie ongunstig voor edelmetalen, dus het is begrijpelijk dat de markt daarop anticipeert sinds de laatste bijeenkomst van de Federal Reserve. Toch denken we dat de markt overdreven reageert, omdat er op korte termijn en middellange termijn waarschijnlijk niets aan het monetaire beleid zal veranderen. De rente blijft historisch laag, ook omdat er in de markt schaarste is aan hoogwaardig onderpand. Een situatie die door opkoopprogramma’s van centrale banken alleen maar problematischer is geworden.

Zelfs als de rente de komende jaren iets zou stijgen blijft het aantrekkelijk om edelmetalen te bezitten, omdat de rente na correctie voor inflatie nog steeds negatief is. Spaargeld levert geen rente meer op, terwijl de prijzen van goederen elk jaar stijgen. Daardoor zullen meer spaarders uitwijken naar alternatieven. Historisch gezien zijn periodes met negatieve reële rente gunstig voor edelmetalen. De prijsdaling van vorige week biedt wellicht een mooie kans om in te stappen of bij te kopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *